Entreprenør

Udførsel af entreprenørarbejde indenfor jord, kloak, beton og belægning.

JORD
BygTak har 20 års erfaring i udførelsen af jordarbejder, fx klassificering og bortkørsel af forurenet jord.

KLOAK
BygTak udfører nyanlæg og reparationer af afløbsinstallationer i jord til spildevand, regnvand og drænvand, primært med private ledningsejere og mindre virksomheder som kundegrundlag.

Thomas Knudsen fungerer som teknisk ansvarlig og varetager all virksomhedens autorisationskrævende arbejder.

I samarbejde med SLAMSUGERCENTRALEN APS, kan der udarbejdes en TV inspektion.

BETON
BygTak har over 20 års erfaring i betonarbejder af enhver slags.

BELÆGNING
Belægning af enhver slags udføres – fliser / granit / asfalt